Om oss

Siden oppstarten har Teropan fokusert på å levere konsulenttjenester av høy kvalitet, men med priser som gjør at selv mindre bedrifter og organisasjoner kan ta seg råd til å hente inn profesjonell kompetanse fra eksterne ekspertrådgivere. 

Våre konsulenter har alle lang erfaring fra konsulentbransjen og/eller spesielle næringsbransjer der de har opparbeidet seg ekspertise innenfor enkelte områder. Flesteparten har jobbet for et av de såkalte Big5 consulting selskapene, og har også spesialisert seg i mindre konsulentselskap.

 

Flere av våre konsulenter har spesifikk erfaring fra etterretningsarbeid innenfor militære eller sivile etteretningsorganisasjoner og vi benytter sentrale teknikker og metoder fra denne bransjen i vår prosjektmetodikk.

 

I tråd med vår ambisjon om å tilby høykvalitetstjenester til priser som også mindre kunder kan takle, har vi utviklet prismodeller som baserer seg på "no-cure-no-pay" tankegangen, dvs at hvis vi ikke løser problemet eller leverer et prosjekt som realiserer avtalt gevinst, så betaler heller kunden ikke for vår tid.

 

Vårt løfte til våre kunder er at vi alltid er åpne og ærlige om hvordan vi ser situasjonen og vi vil aldri opptre som "yes-men" for gi et falskt kvalitetsstempel til planer vi ikke tror på, eller øke vår egen inntjening. Det kan nok være ubehagelig å jobbe med oss noen ganger når vi stiller de vanskelige spørsmålene, eller påpeker elefanten i rommet, men våre kunder gir oss utelukkende positive tilbakemeldinger og i de fleste tilfeller er det langt bedre at vi finner svakhetene enn at markedet gjør det.

Vår fokus og ekspertise er etterretning, risikostyring, strategisk planlegging og gevinstrealisering, for å sikre at endrings-prosjekter faktisk gjennomføres på tid og budsjett og, ikke minst, faktisk gir den gevinsten de er beregnet å gjøre. Ofte feiler organisasjoner på dette siste punktet, og endringer gjennomføres for endringens skyld. Vi passer på at så ikke skjer og bruker kvantifiserbare måltall for å følge opp at gevinstene hentes ut.

Vi er et lite selskap som er bygget opp rundt få partnere i hvert land og et antall eksperter som jobber på konkrete prosjekt for oss. Dette holder overhead-kostnadene nede og gjør at vi kan ta lavere priser fra våre kunder samtidig som vi leverer tjenester med kvalitet på nivå med store konsulentselskap.